Monitoring

Uw ICT-infrastructuur moet vanzelfsprekend probleemloos en ononderbroken kunnen functioneren. Wij bieden uitkomst met het DDG Monitoring Systeem dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar controleert of uw ICT-systemen en applicaties optimaal hun werk doen.

Het DDG Monitoring Systeem kan zowel technische componenten, als functionele processen en (keten)berichtstromen monitoren. Op basis van meldingen die het DDG Monitoring Systeem realtime genereert, voeren wij proactief beheer uit om de beschikbaarheid te waarborgen. Zo nemen wij u een belangrijk deel van de beheerzorg uit handen.

Veelzijdig en schaalbaar

Het DDG Monitoring Systeem is geschikt voor alle Oracle, SQL of PostgreSQL databases. U bepaalt zelf hoeveel en welke databases u wilt laten monitoren. Standaard vindt monitoring plaats op gebeurtenissen (events) met keuze uit een vaste frequentie: dagelijks, wekelijks of maandelijks.

Ook monitoren we op beschikbaarheid van resources, zoals CPU-load (de belasting van de centrale processing unit) en op de diverse lagen in het in- en extern geheugen: database, operating system (OS), hardware-belasting, netwerkbeschikbaarheid en het eventueel vollopen van file-systemen. Mocht een bepaalde resource niet beschikbaar zijn, dan signaleert het DDG Monitoring Systeem dit direct en wordt actie ondernomen.

Software- & licentiemanagement

U kunt met het DDG Monitoring Systeem ook controleren of de laatste versies van de gebruikte software daadwerkelijk in uw omgeving beschikbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is, kunnen wij op uw verzoek de vereiste versie(s) implementeren. Als aanvullende service houden wij met DDG Licentiemanagement uw licentie-administratie up-to-date en maken tegelijk optimalisatiemogelijkheden en toekomstige uitdagingen inzichtelijk.

Gegevensdistributie

Het DDG Monitoring Systeem controleert ook uw gegevensdistributiesysteem. We monitoren berichtstromen en controleren of afnemende applicaties beschikbaar zijn. Zo houden we non-stop de status van uw omgeving in de gaten, zoals de beschikbaarheid van de servers, applicaties en databases.

Rapportages

Uiteraard ontvangt u van DDG regelmatig rapportages met de monitoringresultaten, zoals trendrapportages die inzicht bieden in de status en ontwikkeling van uw systeem. Het DDG Monitoring Systeem biedt u ook de mogelijkheid om zelf rapportages te definiëren.

De voordelen van het DDG Monitoring Systeem op een rij:

  • 24 uur per dag, 365 dagen per jaar monitoring van uw ICT-infrastructuur
  • Extra zekerheden voor probleemloos functioneren en optimale beschikbaarheid
  • Direct reactief beheer: wanneer zich een incident voordoet, wordt onmiddellijk actie ondernomen
  • Problemen detecteren en repareren maar ook incidenten vóór zijn
  • Schaalbaar en flexibel
  • Rapportages over status en ontwikkeling van uw systeem