Security

De lokale overheid beheert steeds meer privacygevoelige informatie. Beveiliging van uw netwerk tegen aanvallen van buitenaf, maar ook tegen virussen en malware door besmetting vanuit uw eigen organisatie vraagt om continue, effectieve informatiebeveiliging. DDG heeft hiervoor doeltreffende security-services ontwikkeld

System Hardening BIG

System hardening is een onmisbare stap in cybersecurity om ongewenste toegang tot uw omgeving te voorkomen. Hiervoor controleren wij continu en automatisch alle netwerkcomponenten, servers en databases, maar ook desktops en laptops. Zo minimaliseren wij de kans op ongeautoriseerde toegang en verdere bedreigingen.

Bij system hardening houden wij de Center for Internet Security (CIS) benchmark aan. De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vormt de basis van onze system hardening activiteiten, maar het is ook mogelijk om tegen eigen standaarden te controleren. Daarnaast kunt u profielen aan maken op basis van de normenkaders ISO, BIR of NEN.

Proactief security-beleid

System Hardening BIG biedt u tal van voordelen:

 • Snel inzicht in de beveiligingsstatus van uw servers en databases
 • Duidelijk overzicht van de gebruikers en autorisaties in uw systeemlandschap
 • Configuratie- en hardeningsfouten direct in beeld
 • Snelle identificatie en oplossing van securityproblemen in Operating System (OS) en Database Management System (DMS)
 • Consistente rapportage uit OS, DMS en SharePoint
 • Verantwoord compliance-beleid
 • Betrouwbare informatie voor verplichte audits (GBA en BAG)
 • Kostenbesparing doordat uw systeembeheer eenvoudiger wordt

Certificatenbeheer

De toenemende veiligheidsmaatregelen binnen uw gemeente leiden ook tot een groeiend aantal certificaten. Zoals het PKIoverheid voor een betrouwbare informatie-uitwisseling en digitale certificaten voor encryptie om gegevens strikt te beveiligen en de echtheid van de zender te controleren.

Hiermee neemt ook het belang van een goed ingericht certificatenbeheer toe. Met onze service Certificatenbeheer bieden wij hiervoor een pasklare oplossing, die u direct inzicht geeft in alle aanwezige certificaten en hun actuele status.

Per certificaat geven wij aan:

 • Of het een ‘public’ of private certificaat is
 • Wie de eigenaar is van, dan wel verantwoordelijk is voor het certificaat
 • Tussen welke functionaliteiten (applicaties) het certificaat actief is
 • Wat de geldigheidsduur van het certificaat is
 • Hoe de vertrouwelijkheid van de certificaten is geregeld tijdens generatie, gebruik, transport en opslag.
 • Welke procedure gehanteerd wordt in relatie tot gecompromitteerde certificaten (SSH)
 • Of uw certificatenbeheer is ingericht volgens PKIoverheid

Logging opgevraagde persoonsgegevens

Dutch Delta Group levert periodiek rapportages over medewerkers en de personen die zij in een bepaalde periode hebben opgevraagd in de gegevensmakelaar. Dankzij deze service van DDG kunt u voor elke gewenste periode al het verkeer in persoonsgegevens overzien. Bij elke opvraag wordt duidelijk welke medewerkers de gegevens hebben ingezien.