Uitwijk

De GBA-audit schrijft voor dat uw gemeente jaarlijks een ‘uitwijktest’ van de ‘burgerzaken server’ moet uitvoeren. Uit deze test blijkt of uw organisatie in staat is om de burgerzaken applicatie weer op tijd te laten functioneren.

Ondersteuning bij uitwijktest

De uitwijktest vraagt extra inzet van de systeembeheerder omdat de uitwijktest niet tot de dagelijkse werkzaamheden behoort.

Wij bieden u ondersteuning bij een planmatige aanpak voor de recovery-werkzaamheden van de AS/400-server. Daarnaast voeren wij samen met uw organisatie de uitwijktest uit en actualiseren wij het plan van aanpak voor de uitwijktest op basis van onze ervaringen.

Indien u de GBA-informatieketen tot en met de Landelijke Voorzieningen in de uitwijk wilt testen, nemen wij de Makelaarsuite en de TDI (Tekst Data Integratie) server mee in de uitwijktest.