De BIG in uw gemeente

Bent u al klaar voor 2016? Vanaf 1 januari 2016 gaat namelijk de Meldplicht Datalekken in. Dat betekent dat iedere Nederlandse gemeente bij constatering van datalek hier direct melding van moeten maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om te allen tijde aan te tonen dat zij op een zeer frequente basis hun systemen hebben gehardend conform de nieuwe BIG norm, op straffe van boetes oplopend tot 810.000 euro!

De afkorting BIG staat voor Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. De BIG is een standaard die beschrijft wat Nederlandse Gemeenten minimaal moeten doen aan informatiebeveiliging, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). Hieraan gekoppeld zit een periodieke auditverplichting, wat bepaalt of de system hardening voldoet aan de BIG norm.

Bewaken BIG norm

Eenmalig voldoen aan de BIG is dus niet genoeg. Een gemeente moet ook bewaken dat deze norm gehandhaafd blijft. Niet gebaseerd op het willen halen van de periodieke audit, maar om een altijd veilige informatiehuishouding te borgen. Het garanderen van een altijd veilige informatiehuishouding gaat optimaal door middel van een maandelijkse systeemcontrole, waarbij geconstateerde hiaten direct worden geëlimineerd.

Hardening

De inzet van het monitoring systeem van Dutch Delta Group, met component Hardening, leidt direct tot reductie van IT security risico’s zoals ongeautoriseerde toegang, data corruptie of denial of service. Naast de BIG rapportage kan, indien u dat wenst ook gerapporteerd worden omtrent ISO en DigiD. De BIG rapportage is inzichtelijk en oplossingsgericht. De implementatietijd is kort en de kosten zijn laag.

Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze adviseurs via info@dutchdeltagroup.nl

 

Deel dit artikel

Terug naar nieuwsoverzicht.