Meldplicht Datalekken en de BIG

Per 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken ingegaan. Dat betekent dat iedere Nederlandse gemeente bij constatering van een datalek hier direct melding van moet maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat men moet voldoen aan de BIG. Wat betekent dat? En wat zijn de consequenties?

BIG staat voor Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en is een standaard die beschrijft wat Nederlandse Gemeenten minimaal moeten doen aan informatiebeveiliging. Onder andere hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om te allen tijde aan te tonen dat zij op een zeer frequente basis hun systemen hebben gehardend (op straffe van boetes oplopend tot 810.000 euro!).

Meer doen met minder middelen

Gemeenten moeten in een steeds complexere omgeving meer doen met minder middelen. Het handmatig hardenen van uw databases en servers is een kennis- en arbeidsintensieve uitdaging. Bovendien is eenmalig voldoen niet genoeg, periodiek moet worden aangetoond dat de systemen zijn gehardend.

Wij kunnen u helpen. Met onze tool hardenen wij uw systemen. Geautomatiseerd tegen lage kosten. En zo doet u meer met minder middelen.

Deel dit artikel

Terug naar nieuwsoverzicht.