Waarom voldoen aan de BIG?

Hoge boetes, negatieve audit beoordelingen en een onveilige informatiehuishouding. Dat zijn de consequenties wanneer een gemeente niet voldoet aan de BIG: de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten.

Verantwoordelijkheid

Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om te allen tijde aan te tonen dat zij op een zeer frequente basis hun systemen hebben gehardend conform de nieuwe BIG norm. Als een gemeente dit niet kan, loopt men het risico op een boete oplopend tot 810.000 euro! Om nog maar niet te spreken over het gezichtsverlies wat deze negatieve audit beoordeling met zich meebrengt.

Complex

Het invoeren, testen en compliance aantonen van BIG is een kennis- en arbeidsintensieve uitdaging voor gemeenten. Eenmalig voldoen is namelijk niet genoeg, men dient periodiek aan te kunnen tonen dat de informatiehuishouding veilig is. Zeker bij onderdelen van de BIG waarin ICT een belangrijk onderdeel vormt is dit complex en tijdrovend.

DDG Monitoring & Hardening

Met weinig moeite heeft u veel resultaat! DDG Monitoring & Hardening genereert auditrapportages die perfect aansluiten op de BIG. De rapportages zijn zelfs 1-op-1 te gebruiken in de audit bij een gemeente. De implementatietijd is kort en de kosten zijn laag, waardoor u tijd bespaart om zich te focussen op uw dagelijkse bezigheden. Daarnaast leidt het tot reductie van risico’s zoals ongeautoriseerde toegang, data corruptie of denial of service. Naast de BIG rapportage kan, indien u dat wenst ook gerapporteerd worden omtrent ISO en DigiD.

Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze consultants via info@dutchdeltagroup.nl.

Deel dit artikel

Terug naar nieuwsoverzicht.