Alle periodieke beheer taken van je datadistributiesysteem structureel uitgevoerd.

Het datadistributiesysteem (zoals Makelaarsuite, Key2Datadistributie, Neuron ESB en Enable-u) is een complex geheel met veel datakoppelingen. Uit onze praktijkervaring is gebleken dat er tijdens het gebruik ervan vervuiling ontstaat binnen de aangesloten applicaties en op de applicatieserver. Hierdoor ontstaan prestatieproblemen, vermindert de kwaliteit van de gegevenshuishouding en voldoet een gemeente (zonder dat men het in de gaten heeft) niet meer aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een gemeente krijgt hier grip op door periodiek beheer uit te voeren.

DDG neemt het beheer uit handen en voert de onderstaande werkzaamheden uit:

Voordeel

0-meting

Een 0-meting om een goed beeld te krijgen van de huidige kwaliteit van het gemeentelijk datadistributiesysteem.

Voordeel

Beschrijving beleid en werkwijze

We beschrijven samen met de gemeente het beleid en de werkwijze.

Daarna voeren we periodiek de onderstaande werkzaamheden uit:

Voordeel

Opschoning

We schonen de volgende zaken op: taken, berichten, personen, adressen, afnemers, VOA-indicaties (buiten gemeentelijke afnemersindicaties) en de databaseserver.

Voordeel

Autorisatie

We autoriseren gebruikers.

Voordeel

Taakplanner

We monitoren en stellen Jobs in (taakplanner).

Voordeel

PACO-rol vervulling

We verzorgen projectadvies, coördinatie en ondersteuning tegenover de applicatiebeheerders en leveranciers van de aangesloten applicaties.

Een goed functionerende datadistributieomgeving

Met periodiek beheer kunnen we een goed functionerende datadistributieomgeving garanderen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie over DDG Periodiek beheer?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem contact op DDG
DDGHelpt Portal | Login