Oplossingen voor iedere ICT-omgeving

We merken dat bij veel gemeenten er onvoldoende kennis aanwezig is over de gevolgen van de AVG binnen het applicatielandschap. Privacy, en dus de AVG, is immers organisatie breed en moet onderdeel worden van alle processen waar persoonsgegevens worden verwerkt. Gemeenten moeten zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met het verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van persoonsgegevens en andere informatie die de persoonlijke levenssfeer van burgers raakt. Burgers moeten daarop kunnen vertrouwen; privacy is immers een grondrecht. Daarnaast kan de gemeente politieke en reputatieschade oplopen als er onzorgvuldig met persoonsgegevens van burgers wordt omgegaan. Juist het controleren, documenteren en beheren van persoonsgegevens en autorisaties is met de komst van de AVG enorm aan belang toegenomen.

Hoe kan DDG u hierbij helpen?

Gegevensstromen

Wij brengen in één oogopslag inzichtelijk welke lever-, afnemer- en verstrekkingsregels in uw MakelaarSuite ingesteld staan. Daarnaast brengt DDG het applicatielandschap en gebruikte services voor u in kaart, zodat u grip krijgt op de gegevensstromen, zo weet je voor de AVG hoe je als gemeente gegevens deelt.

Autorisatieprofielen

Autorisatieprofielen binnen de Makelaarsuite bepalen wat een gebruiker en/of applicatie wel en niet kan en mag raadplegen. Omdat de werknemer in het kader van de AVG niet meer mag zien dan strikt noodzakelijk, moet dit goed ingericht zijn. Wij helpen u daarbij.

Rapportage persoonsgegevens

DDG maakt inzichtelijk welke gebruikers in een bepaalde periode personen hebben geraadpleegd. Daarnaast maken wij ook inzichtelijk welke personen zijn geraadpleegd. Op deze wijze kan je op ieder moment voldoen aan het recht van informatie.

VOA

VOA-indicaties worden geplaats op personen die buitengemeentelijk zijn. Deze personen moeten volgens de AVG een relatie hebben met de gemeente. DDG kan deze personen inzichtelijk maken en samen met de applicatiebeheerders van uw gemeente nagaan of deze wel terecht gevolgd worden.

Dagelijkse controles en kwaliteit van gegevens

Dagelijkse controles op de MKS zijn niet zeer ingewikkeld en problemen laten zich vrij gemakkelijk vaststellen. DDG voert controles voor u uit zodat uw gegevens juist zijn. Daarnaast kan DDG met behulp van COO er voor zorgen dat de gegevens binnen alle applicaties hetzelfde zijn als binnen de bronapplicatie. De juistheid van je gegevens is een belangrijke eis van de AVG, met deze dienst helpt DDG u hierbij.

TPM-verklaring

Nieuw bij DDG? DDG hanteert een template die door een gecertificeerde auditor is goedgekeurd. U hoeft zelf geen auditor meer in te huren.

Wat levert het u op?

Doordat DDG vanuit uw datadistributie systeem werkt heeft u het overgrote deel van het gegevensgebruik onder controle. Tevens kan u onze adviezen en methoden en controles toepassen op de overige applicaties binnen uw landschap. U krijgt en houdt grip op de AVG en kunt aan derden aantonen dat u de juist organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.

Meer weten?

Functionele ondersteuning

De afgelopen maanden heeft DDG niet stilgezeten. Op basis van de vraag vanuit de markt, maar ook zeker vanuit onze eigen kenneis in gemeenteland, heeft DDG 5 nieuwe diensten ontwikkeld.

meer lezen >>

DDG viert 10 jarig jubileum

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Marc Liebregts en Guus Nijssen met veel enthousiasme startten met Dutch Delta Group (DDG). Anno 2019 is de Dutch Delta Group uitgegroeid tot een snel, groeiend ICT bedrijf.

meer lezen >>

Dutch Delta Group organiseert kennissessies

DDG deelt graag haar kennis met u en daarom organiseert DDG kennissessies. U wordt dan in twee uur bijgepraat over één specifiek onderwerp.

meer lezen >>
DDGHelpt Portal | Login