Oplossingen voor iedere ICT-omgeving

U wilt gegevens uit verschillende bronnen samenvoegen én het overzicht houden op de samenhang van deze gegevens. Maar oplossingen met behulp van query’s zijn vaak complex, tijdrovend én vaak eenmalig. Tegelijkertijd wilt u de kwaliteit en het geautoriseerd gebruik van uw gegevens kunnen monitoren. DDG wilt u daarbij helpen.
Om u een idee te geven wat onze dienst inhoudt, geven we hieronder een (niet uitputtende) beschrijving:

 • Zorgen dat u alleen de personen buiten uw gemeente volgt, die uw wettelijk mag volgen;
 • Zorgen dat al uw administraties dezelfde informatie bevatten als de basisregistraties;
 • Maandelijks inzichtelijk maken welke burgers geen geldig ID bewijs hebben;
 • Maandelijks inzichtelijk maken welke burgers een invalidepas mogen hebben en daadwerkelijk hebben;
 • Consistentie controles uitvoeren tussen elke mogelijke database;
 • Vergelijken van alle mogelijke (vergelijkbare) gegevens vanuit elke mogelijke database (leverancier onafhankelijk);
 • Rapporteren over de geconstateerde inconsistenties;
 • Analyseren van de gevolgen van deze inconsistenties en adviseren over het oplossen hiervan;
 • Een twee wekelijkse of maandelijks monitoring over het percentage inconsistenties, afgezet tegen de baseline waarbij uw gemeente een actie verwacht of zelf actie wil ondernemen.
 • Begeleiden van uw gemeente bij het opzetten en borgen van regelmatige consistentie controles.
 • Ondersteunen van hun applicatiebeheerders bij het inventariseren en vaststellen van welke consistentiecontroles het meest noodzakelijk en nuttig zijn.

Wij installeren voor u ook de tool en leggen de koppelingen met de databases die u wilt. Daarnaast leiden wij uw medewerkers op zodat zij mogelijk een aantal van bovenstaande activiteiten ook zelf kunnen uitvoeren.

Meer weten?

Functionele ondersteuning

De afgelopen maanden heeft DDG niet stilgezeten. Op basis van de vraag vanuit de markt, maar ook zeker vanuit onze eigen kenneis in gemeenteland, heeft DDG 5 nieuwe diensten ontwikkeld.

meer lezen >>

DDG viert 10 jarig jubileum

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Marc Liebregts en Guus Nijssen met veel enthousiasme startten met Dutch Delta Group (DDG). Anno 2019 is de Dutch Delta Group uitgegroeid tot een snel, groeiend ICT bedrijf.

meer lezen >>

Dutch Delta Group organiseert kennissessies

DDG deelt graag haar kennis met u en daarom organiseert DDG kennissessies. U wordt dan in twee uur bijgepraat over één specifiek onderwerp.

meer lezen >>
DDGHelpt Portal | Login