Oplossingen voor iedere ICT-omgeving

U heeft steeds vaker te maken met lastige ICT vraagstukken, problemen, keuzes die gemaakt moeten worden en afstemming met derden partijen: uw applicatielandschap wordt steeds complexer. Dit is een tijdrovend proces en het helpt u als één partij namens uw gemeente optreedt als probleemeigenaar en alle communicatie en coördinatie verzorgt tussen alle partijen. DDG doet dit voor u.

 • Een technische koppeling tussen applicaties werkt al enige tijd niet en u heeft onvoldoende tijd om hier actie op te ondernemen.
 • Een leverancier komt een intakegesprek doen over een migratieplan en wil de stappen doorspreken. U heeft onvoldoende kennis van migratieplannen.
 • Een systeem heeft periodiek performance problemen, u weet niet of dit een software of hardware probleem is.
 • Een nieuwe applicatie moet binnen uw gemeente uitgerold worden.

Een SPOC rol is veelomvattend. DDG voert onderstaande taken voor u uit:

 • Coördinatie
  DDG verzorgt de coördinatie van alle taken die door u onder de SPOC rol zijn gebracht.
 • Sturing
  Hieronder verstaan we bijvoorbeeld het opstellen van stappenplannen, testprogramma’s, etc. en het uitzetten van de taken binnen uw organisatie en bij leveranciers.
 • Advisering
  Wij adviseren uw organisatie over bijvoorbeeld nieuwe koppelingen of de implicaties van upgrades.
 • Overleggen
  We overleggen regelmatig met alle betrokken partijen, met elkaar in gesprek blijven en zijn is een kritieke succesfactor bij calamiteiten.
 • Administreren
  We houden uw technische administratie actueel.
 • Rapporteren
  We rapporteren twee-wekelijks en uiteraard bij alle belangrijke mijlpalen/issues.

De voordelen voor uw gemeente zijn groot. U hoeft niet meer zelf alles opnieuw uit te leggen, u wordt niet meer heen en weer gestuurd tussen verschillende leveranciers, waardoor doorlooptijden van oplossingen worden bekort. DDG creëert een transparante situatie en voorkomt verwarring.

Voordat we onze SPOC rol kunnen uitvoeren vindt er eerst een uitgebreide inventarisatie plaats. Alle afspraken leggen we vast in een SLA en DAP. Wij spreken met u een vast maandelijks tarief af. Dus geen verrassingen achteraf!

Meer weten?

Functionele ondersteuning

De afgelopen maanden heeft DDG niet stilgezeten. Op basis van de vraag vanuit de markt, maar ook zeker vanuit onze eigen kenneis in gemeenteland, heeft DDG 5 nieuwe diensten ontwikkeld.

meer lezen >>

DDG viert 10 jarig jubileum

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Marc Liebregts en Guus Nijssen met veel enthousiasme startten met Dutch Delta Group (DDG). Anno 2019 is de Dutch Delta Group uitgegroeid tot een snel, groeiend ICT bedrijf.

meer lezen >>

Dutch Delta Group organiseert kennissessies

DDG deelt graag haar kennis met u en daarom organiseert DDG kennissessies. U wordt dan in twee uur bijgepraat over één specifiek onderwerp.

meer lezen >>
DDGHelpt Portal | Login