Altijd alle certificaten op tijd vervangen.

Voor veel gemeenten is het bijhouden en installeren van (nieuwe) certificaten een complexe klus. Met goed certificatenbeheer creëert een gemeente een veilige omgeving waardoor de continuïteit van gemeentelijke processen meer gewaarborgd is.

Wij nemen het beheer uit handen, zo krijgt een gemeente met DDG Certificatenbeheer Basis:

Voordeel

Certificaten

Een complete lijst van certificaten (public en private)

Voordeel

Monitoring

Monitoring op de vervaldatum zodat een gemeente tijdig geïnformeerd wordt en er voor een nieuw certificaat kan worden gezorgd.

Voordeel

Certificaat

Een door ons gegenereerd CSR-bestand waarmee een gemeente een digitale ondertekening bij de Certificaat Autoriteit kan aanvragen

Voordeel

Configuratie

Geen problemen bij het importeren, functioneel configureren én uitwisselen met derde applicaties of afnemers.

Voordeel

Ondersteuning

Ondersteuning bij algemene certificatenvragen van de digitaal ondertekende certificaten in de applicatieomgeving. Dit doen wij voor de gemeente.

Samengevat

Voor volledige ontzorging is er DDG Certificatenbeheer Aanvullend. Hierbij geeft de gemeente ons toestemming om de certificaten namens hen aan te vragen. Wij voeren dan de aanvraag voor alle certificaten uit, inclusief de volledige importering. Uiteraard stellen wij de gemeente maandelijks op de hoogte over onze activiteiten.

Meer informatie over DDG Certificatenbeheer?

Neem contact op DDG
DDGHelpt Portal | Login