Welke maatregelen moeten gemeenten nemen? Zijn gemeenten in staat de digitale veiligheid te borgen en daarmee het opgebouwde vertrouwen van burgers te behouden? Vanaf 2020 is de Baseline Informatieveiligheid Overheden (BIO) van kracht. Dit is het nieuwe basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (het Rijk, de gemeenten, provincies en waterschappen). Met de dienst Hardening biedt DDG gemeenten een oplossing om de fundamentele beveiligingsrisico’s van de ICT-infrastructuur aantoonbaar te beheersen.

Hoe gaat DDG hierbij te werk?

DDG gebruikt de tool Easy2Audit om automatisch alle aangesloten servers, databases, laptops, desktops en netwerkcomponenten binnen de gemeentelijke infrastructuur te controleren. De tool rapporteert over afwijkende configuraties, achterlopende security patches van alle software, de aanwezigheid van antivirussoftware en over de rechten, de inrichting en het gedrag binnen de Active Directory. Verder worden Compliancy-gerelateerde zaken en afwijkingen gemeld via een overzichtelijk dashboard en via rapportages. Wij zijn verantwoordelijk voor het herstellen van afwijkende resultaten uit de rapportage en zorgen ervoor dat gemeenten altijd volledig compliant zijn.

Wat levert het gemeenten op?

Dankzij onze dienstverlening kunnen gemeenten hun werkzaamheden tijdig inplannen, beter bijsturen, verbeteringen duidelijk zichtbaar maken en de compliancy blijvend aantonen. DDG controleert of de gemeentelijke basistechnische securitymaatregelen in overeenstemming zijn met het interne beleid en met de geldende wet- en regelgeving. Bovendien geven we gemeenten inzicht in de afwijkingen, zodat er direct maatregelen getroffen kunnen worden. Zo beschikken gemeenten in alle gevallen over bewijsvoering voor auditors.

Onze dienstverlening zorgt ervoor dat er op securitygebied meer werk van ambtenaren uit handen wordt genomen. De tijd en het geld dat daarmee is gemoeid, kan daardoor worden gebruikt voor andere werkzaamheden. Kortom, samen zorgen wij ervoor dat gemeenten aantoonbaar in control zijn én blijven.

Neem voor meer informatie over security contact met ons op.

Meer informatie over DDG Security?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem contact op DDG
DDGHelpt Portal | Login